ღ♥♀♀♥ღღخانومیღ♥♀♀♥ღ

 

4.gif
゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字هی رفیق...゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字
زیادی خوبی نکن !
゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字انسان است...゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字
فراموشکار است...!
゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字از تنهاییش که دربیاید゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字
تنهاییت را دور میزند
゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字پشت میکند به تو به گذشته هایت....゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字
حتی روزی میرسد که میگوید:شما؟!

love-pic-girl-1.png
 
پریا |20:15 |شنبه 2 آذر 1392برچسب:, |


► ●● هے غـَریبــﮧ

●● شـَب ِ عـَروسے کـت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ

●● رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد

●● بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ

●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد

●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز

●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند

●● زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش

●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

●● جـآטּ ِ تـُـو و جـآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ ...
پریا |5:15 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
 
همه می خواهند جای تو را بگیرند بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری …
پریا |5:13 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |ﻣﯽ ﺗﺮﺳـــــﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــــﻪ ,

ﺑﭽّـــــﻢ ﺍﺯﻡ ﺑﭙﺮﺳـــــﻪ :

ﻣﺎﻣـــــﺎﻥ ﺟـــــﻮﻭﻥ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﮐـــــﯽ ﺑـــــﻮﺩﯼ ؟!!

ﻭ ﻣـــــﻦ ﺍﺳـــــﻢ ﮐﺴـــــﯽ ﺭﻭ ﺑﮕـــــﻢ ...

ﮐـــــﻪ ﭘـــــﺪﺭﺵ ﻧﯿﺴـــــﺖ ....................!
پریا |5:12 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |بدترین حس دنیا اینه که

بدونی کسی که دوسش داری

همون اندازه یکـــــــــــــــــی دیگه رو دوست داره !

پریا |5:10 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

هوای مردن...

 

بیخ گوش من است...

 

همان جایی که روزی...

 

رد نفس های تو بود....!

پریا |5:8 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

“ﻋـــــﺎﺷﻖ” ﺭﺍ ﮐـــﻪ ﺑــﺮﻋﮑــــﺲ ﮐﻨـــﯽﻣﯽ ﺷــــﻮﺩ “ﻗـــﺸﺎﻉ”

ﺩﻫﺨــــﺪﺍ ﺭﺍﻣﯽ ﺷــﻨﺎﺳﯽ؟


ﻟــــﻐﺖ ﻧــﺎﻣﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﮐــــﻪ ﺑــﺎﺯ ﮐـــﺮﺩﻡ ﻧـــﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
     ﻗــــﺸﺎﻉ: ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ آﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻣـــــﺎﻥ ﻣﺎﯾــــﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﺪ...
پریا |5:7 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
بـا مـن لـج نکـن بغــض نـفهم !
ایـن که خــودت را گوشـہ ی گـلو قـایـم کنـی
چـیزی را عـوض نمـی کنـد …
بـالاخـره یـا اشک میـشـوی در چـشـمـانـم …
یـا عُـقــده در دلـم … !
پریا |5:4 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

پسورد تمام چیزهایم

شماره ی تــــــ ــــــو شده است


و من دائم شماره ی تو را میگیرم


بدون آنکه صدایــــ ـــــــ ــــت را بشنوم...
پریا |5:2 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
 
 
آغوشتـــــــ را دوستـــــــ دارمـــــ

امــــا

از دوباره بــــی پناه شدن


می ترسمــــــ...!
پریا |5:1 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
حالی که پریشان است !

احتیاج به آرامش دارد ؛

نه سرزنش ....

کاش می فهمیدند ... !!!

پریا |5:0 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
درد عجیبی دارد وقتی....

هم ابر باشد !.....هم باران باشد ..!

هم خیابان ِ خیس باشد ..

... امـــــا..

... ... نه تـــــو باشی ..

نه دستی برای فشردن باشد !..

نه پایی برای قدم زدن باشد و ..

نه نگاهـــی برای زل زدن...!!

پریا |4:58 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

گاهی دست خـــودم را می گیرم

می برم هوا خوری.........

یــاد تو هم که همه جا با من است

تنــهایــی
هم که پا به پایم میدود...

میبینی؟

وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است !
پریا |4:57 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
 
همیشه منتظر کسی باش

که تو رو با همه ی دیوونگیت و خل بازیات قبول داشته باشه

و تو رو به همه نشون بده و بگه:

این دیوونه خل..... عشق و جیگر منه!!
پریا |4:55 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |
 
نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد

نمی دانم نداشتن ات سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد .
پریا |4:54 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردیی

و حق با یکی دیگه ست؛

گاهی معذرت خواهی یعنی

اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره!!

پریا |4:48 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

میــــــــدونم ؛ بــــــــرای من نیستــــــــی !
امــــــــا .... !
دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... !
بــــه خــــدا نمیفــــــهمه.... !
 
پریا |4:47 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

وقتی  نیستی !

 

گل  بهانه ای ندارد ،

 

زمستان می شو د، بهار من  !

 

پریا |4:46 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |


جداییـــــــ ــــــــ نادر از سیمین اسـ ــــکار می گیرد...

 و...
 
..... جداییــــــــ ـــــــ" تو "از من عـــــ ــــمرم را
پریا |4:45 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

دست از پا خـــــــــطا کنی

تعویضــــــــــــ میشوی..

 

همین حوالــــــــی کسی شبیـــــه توست.

 

این است پیــــــــام عشق های امـــــــــــروزی!

 

 

پریا |4:41 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

 

 دَسـتِ مـَــن

 خــــالیسـت اَز بـــــودنِ تــُــــــو !

 امـــــا دلـَــــــم

 تــا دِلـــت بخـــواهـَـد از تـــــــــو پــُـــــــر اســــــت ...

پریا |4:40 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

کنار یکی دیگه میبینمت

همونجوری معصوم و بی ادعا

میام و میپرسم که خوش میگذره

با دلشوره میگی ببخشید شما؟

 

                                                                                        تو دستپاچه میشی و هول میکنی
                                                                                             پشیمون میشم از سوال خودم
                                                                                                            میگم ظاهرا اشتباهی شده
                                                                                                                              ببخشید از اینکه مزاحم شدم
جلو اون نمیخوام خرابت کنم

نمی خوام که اینجوری شرمنده شی
با چشمات میخوای التماسم کنی
میدونم خجالت داری میکشی

                                                                          دوباره مسیرو عوض میکنم

                                                                                            ولی اون حواسش به حرف منه
                                                                                                          تو دستاشو میگیری اروم بشه
                                                                                                                          دل من یه بار دیگه میشکنه

 

پریا |4:37 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

 

مدتی است دیگر از تهِ دل نمی خندم

 

فقط  لب هایم

 

نقشی به نام لبخند را بازی میکنند

 

تا کسی نفهمد بی تو چه میگذرد

پریا |4:34 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

مُهم نیست!

 

که تـو با مـن چـه میکنـی

 

بیا ببیــن

 

"بـَرای تـو"

 

من با خـودم چـه میکنـم!

پریا |4:33 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

تنهایی

چیزهای زیادی

به انسان می‌آموزد

اما تو نرو

بگذار من نادان بمانم

 

 

پریا |4:32 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

کل دنیا هم بگویند دوستم دارند

 

فایده ندارد

 

 اما ...دوستت دارم های " تو "

 

چه غوغایی می کند

 

روحم را تازه می کند

 

 

پریا |4:31 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |

 

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف …

              لرزشی روی میز کنار تختم میفتد …
از این صدا متنفر بودم اما …
               چشم هایم را میمالم …
      **
New Message**
                تا لود شود آرزو می کنم … کاش تو باشی …
سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !

پریا |4:28 |شنبه 16 شهريور 1392برچسب:, |


نمایش احساسات با عکس های زیبا

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:

بـمان...

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

و آرام بـگویـى:

هـر طور راحـتـى ... !


پریا |1:37 |یک شنبه 11 فروردين 1392برچسب:, |
عکس متحرک عاشقانه

 

 

ســـــــلامتيِ اونايي که اين روزاشــــون به تظاهــــــر مي گـــذره...

تظاهر به بي تفاوتـــــي ؛ تــــظاهر به بي خيــــالــــي به شــــادي

به ايِــــــن کــــــه ديــــــــگه چــــــيــــزي مـــــهــــم نــــــيســــــت 

ولي فقط خودشــــون مي دونـــــن چقدر سخــــــت مي گــذره !!!

پریا |1:36 |یک شنبه 11 فروردين 1392برچسب:, |